Download algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


Lemmens, Alles voor de visser bvba
Eduard Robeynslaan 25 – 3290 Diest (B)
E-mail: webshop@lemmensdiest.be
Telefoon: 013 31 23 08
Fax: 013 52 36 66

BE0830.078.488

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Lemmens, Alles voor de visser bvba is een vennootschap met maatschappelijke zetel te Diest. Deze onderneming handelt onder het Belgische BTW nummer BE0830.078.488 en biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op
elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lemmens, Alles voor de visser, moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door een afgevaardigde van de venootschap aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lemmens, Alles voor de visser niet. De juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie is slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lemmens, Alles voor de visser is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, via webshop@lemmensdiest.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lemmens, Alles voor de visser. Deze kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

4.1. Bestelprocedure

 • Heb je reeds een account, log dan in met jouw login en paswoord dat je via mail ontving bij je eerste registratie. Ben je jouw wachtwoord vergeten? Dan kan je hier een nieuw wachtwoord aanvragen.

 • Heb je nog geen account, maak hier dan één aan. Je dient jouw gegevens slecht één keer in te geven. Bij een volgende bestelling volstaat het om in te loggen, waardoor al jouw gegevens automatisch verschijnen in het bestelproces.

Vervolgens kies je jouw gewenste materialen in het hoofdmenu:

 • Op artikel
 • Op merk
 • Op vissoort
 • Op kledingsoort
 • Op nieuwigheden
 • Op aanbiedingen
 • Op starterspakketten
   
 1. Verfijnen kan in het menu dat links verschijnt.
 2. Heb je gevonden wat je zoekt? Klik dan op het artikel, geef het aantal in en klik op “BESTELLEN”.
 3. Wil je nog andere producten bestellen, zoek dan opnieuw en  herhaal deze procedure.
 4. Is uw bestelling compleet klik dan op de knop “WINKELWAGEN” (bovenaan de pagina). Vervolgens kan je selecteren of je de artikelen wenst af te halen, of misschien verkies je een levering aan huis.
 5. Via “BESTEL DEZE ARTIKELEN” ga je verder naar de laatste bestelpagina. Daar kijk je de bestelling grondig na, selecteer je de manier waarop je wenst te betalen en bevestig je deze keuze met “DEFINITIEF BESTELLEN”.
 6. Volg nu de stappen op de betaalpagina.
 7. Je ontvangt onmiddellijk via e-mail een overzicht en bevestiging van jouw bestelling.

4.1. Betaalprocedure

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Bancontact

 • ​Maestro

 • ​Visa

 • Mastercard

 • IDeal

 • Paypal

De transcatiekosten voor online betalingen met onderstaande mogelijkheden worden door "Lemmens, Alles voor de visser" gedragen.

Overzicht van de betalingsmogelijkheden in detail:


Bancontact/Mister Cash

 • Bankieren met de betaalmethode Mister Cash met je bankpas.

 • Dexia-Fortis-ING-Fintro-KBC-CBC-AXA Bank of VDK Spaarbank

 • Gemakkelijke en simpele betaalmethode.

 • Absolute gegarandeerd veiligheid en betrouwbaarheid

 • Gratis betaalservice

 • De transactiekosten zijn voor rekening van "Lemmens, Alles voor de visser"

Maestro

 • Snel en eenvoudig betalen met je bankpas met het rood-blauwe Maestro-logo

 • Bekende – veilige en simpele betaalmethode

 • Gratis betaalservice

 • De transactiekosten zijn voor rekening van "Lemmens, Alles voor de visser"

Visa

 • Visa is wereldwijd nr  1 in creditcards

 • Gemakkelijke en veilige betaling

 • Gratis betaalservice

 • De transactiekosten zijn voor rekening van "Lemmens, Alles voor de visser"

Mastercard

 • Mastercard is uitgegroeid tot een volwaardig creditcardnetwerk en te vergelijken met Visa

 • Snelle en efficiënte betaling

 • Gratis betaalservice

 • De transactiekosten zijn voor rekening van "Lemmens, Alles voor de visser"

Ideal

 • Een online betaalsysteem ontwikkeld door 9 van de grootste banken in Nederland

 • ABN – AMRO – ASN Bank – Friesland Bank – ING – Rabobank – RegioBank -  SNS Bank – Triodos Bank – Van Lanschot Bankiers

 • Ideal is een vertrouwde,  veilige en gemakkelijke betaling voor de Nederlandse consument

 • Gratis betaalservice

 • De transactiekosten zijn voor rekening van "Lemmens, Alles voor de visser"

​Paypal

 • PayPal berekent geen kosten voor de koper

 • PayPal is eenvoudig en snel (uw betaling wordt meestal realtime uitgevoerd)

 • Bij het online betalen met PayPal worden geen Creditcard of bankgegevens uitgewisseld

 • Stortingen naar uw PayPal account zijn via Creditcard of bankrekening mogelijk

 • U kunt betalingen uitvoeren, ontvangen of aanvragen (een verzoek versturen) binnen één account

 • Via PayPal is het mogelijk om wereldwijd te betalen

 • De transactiekosten zijn voor rekening van "Lemmens, Alles voor de visser"

Lemmens, Alles voor de visser is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd de Benelux.

De levering gebeurt door een externe partner, die fungeert als koerierdienst.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling en betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lemmens, Alles voor de visser.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Lemmens, Alles voor de visser was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Lemmens, Alles voor de visser.
 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lemmens, Alles voor de visser te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lemmens, Alles voor de visser..

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen): "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lemmens, Alles voor de visser via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lemmens, Alles voor de visser heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lemmens, Alles voor de visser.
De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lemmens, Alles voor de visser zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lemmens, Alles voor de visser alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lemmens, Alles voor de visser op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Lemmens, Alles voor de visser wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Lemmens, Alles voor de visser geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Lemmens, Alles voor de visser betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • overeenkomsten waarbij de Klant Lemmens, Alles voor de visser specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Lemmens, Alles voor de visser.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Lemmens, Alles voor de visser zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Lemmens, Alles voor de visser is bereikbaar op het telefoonnummer +32 13 31 23 08, via e-mail op webshop@lemmensdiest.be of per post op het volgende adres: Eduard Robeynslaan 25 te 3290 Diest.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lemmens, Alles voor de visser beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Lemmens, Alles voor de visser zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Lemmens, Alles voor de visser respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lemmens, Alles voor de visser, Eduard Robeynslaan 25 te 3290 Diest, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Lemmens, Alles voor de visser, webshop@lemmensdiest.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Lemmens, Alles voor de visser heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 
Lemmens, Alles voor de visser houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.


Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via webshop@lemmensdiest.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door
Lemmens, Alles voor de visser om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lemmens, Alles voor de visser. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van het arrondissement van Lemmens, Alles voor de visser zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

​​​​​​​